fbpx
Przejdź do "Produkty" zamknij

Co to jest filtrowentylacja?

Co to jest filtrowentylacja? 240 240 Weld Guru

Filtrowentylacja jest rodzajem wentylacji, która oprócz wymiany powietrza zapewnia również usuwanie pyłów, dymów i zapachów. W trakcie procesów produkcyjnych powstają cząstki stałe, gazy, pary i mgły oraz aerozole ciekłe. Zanieczyszczenia te są przyczyną chorób zawodowych oraz wpływają na dyskomfort podczas pracy. Więcej o szkodliwości dymów spawalniczych pisaliśmy w artykule: Co zawiera dym spawalniczy?

Co to jest filtrowentylacja?

Filtrowentylacja spawalni

Gdzie stosujemy filtrowentylacje?

Filtrowentylacja znajduję zastosowanie w spawalniach, szlifierniach, obszarach roboczych, warsztatach jak również wszelkiego rodzajach hal produkcyjnych. Z pozoru nieszkodliwe substancje jak np. mąka, mogą stać się czynnikiem alergizującym. W celu zapewnienia najwyższego dopuszczalnego stężenia określonych zanieczyszczeń w powietrzu (NDS), stosowane są różnego rodzaju rozwiązania. Przepisy dokładnie regulują NDS w miejscu pracy – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Niewątpliwie największą zaletą filtrowentylacji jest, poprawa warunków pracy, poprzez lepsze samopoczucie i wydajność racy pracowników.

Każde stanowisko pracy oraz różnego rodzaju hale produkcyjne potrzebują indywidualnych rozwiązań w zakresie filtrowentylacji.

Rodzaje urządzeń filtrowentylacyjnych.

Generalnie urządzenia filtracyjne możemy podzielić na:

Generalnie wychwytywanie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania jest najefektywniejszą metodą wentylacji pomieszczeń. Ten sposób jest umieszczony na pierwszym miejscu w każdych wytycznych. Jest to spowodowane tym, że tylko tak można praktycznie wyeliminować z pomieszczenia dymy oraz inne zanieczyszczenia spawalnicze. Czasami zdarza się, że punktowe instalacje wyciągowe nie są niewystarczające. Jest tak w przypadku spawania dużych elementów, mobilnych stanowisk spawalniczych lub odległych od siebie stanowisk roboczych.

Bez wątpienia firma Kemper jest pionierem w zakresie filtrowentylacji spawalniczej. Jako Weld.guru polecamy naszym klientom niezawodne urządzenia filtracyjne i odsysające firmy Kemper.

Jeżeli nie wiesz jaki system filtrowentylacyjny jest najlepszy dla Ciebie, zadzwoń pod nr. tel.: +48 503 706 533.
Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.