fbpx
Przejdź do "Produkty" zamknij

Dlaczego filtrowentylacja jest istotna?

Dlaczego filtrowentylacja jest istotna? 240 240 Weld Guru

Podczas spawania i cięcia metali występuje emisja dymów, gazów oraz różnego rodzaju cząstek. Wszystkie emitowane substancje są materiałami niebezpiecznymi. Wspomniane gazy, dymy i cząsteczki przedostają się do dróg oddechowych i w zależności od składu chemicznego mogą zagrażać zdrowiu, a nawet powodować raka. Dodatkowo emitowane substancje zawierają znaczną ilość nanocząsteczek, które przenikają do wnętrza komórek i mogą powodować schorzenia o nieznanym charakterze.

Dlatego właśnie niezbędne jest zastosowanie rozwiązań, które służą oczyszczaniu powietrza. W ten sposób można chronić zdrowie załogi, środowisko ich pracy oraz samo środowisko naturalne. Wychwytywanie emisji w miejscu ich powstawania stanowi najlepszy sposób ochrony.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na filtrowentylację.

Filtrowentyacja firmy Kemper

Kemper serwis | Weld.guru